Thương Mại

Cung cấp vật tư, trang thiết bị, hóa chất cho ngành khai thác dầu khí, lọc hóa dầu, điện, công nghiệp dệt nhuộm, xử lý nước thải,…

 

Dịch Vụ

Bảo trì bảo dưỡng các thiết bị công nghiệp điện, khai thác dầu khí và lọc hóa dầu

 

Đầu Tư

Dự án Cảng tổng hợp Chấn Hưng (Chan Hung Cargo Port), dự án du lịch sinh thái Cao Bằng (Cao Bang Ecotourism Project)

 

 

+200

 

Dự Án Thương Mại

 

+150

 

Dự Án Dịch Vụ

 

+20

 

Dự Án Đầu Tư