Dự án cảng hàng hóa Chấn Hưng tại Nghi Sơn – Thanh Hóa.

Dự án Cảng hàng hóa Chấn Hưng tại Nghi Sơn – Thanh Hóa.

Diện tích: 2,5 Hecta Trệt, Dài 150m.

Vốn: 12 Triệu USD.