Dự Án Multiphase Metter Skid

Khách hàng: Vietsov Petro

Địa điểm: Bà Rịa Vũng Tàu

Phạm vi công việc:  cung cấp hệ thống Multiphase metering