Dự Án Fuel Gas

Khách hàng: Vietsov Petro

Địa điểm: Bà Rịa-Vũng Tàu

Phạm vi công việc:  cung cấp hệ thống fuel gas bao gồm tư vấn lắm đặt cung cấp vật tư