Đào tạo và cấp chứng chỉ PCCC

Để đảm bảo cho công tác an toàn phòng cháy chữa cháy trong nhà xưởng sản xuất và khu vực văn phòng Công ty Chấn Hưng. Ngày 07/10/2016 Công ty cổ phần thương mại dịch vụ kỹ thuật Chấn Hưng đã phối hợp cùng với Phòng Cảnh sát PCCC Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và thực tập các phương án chữa cháy cho các chuyên viên của công ty.

Nội dung khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy gồm:

  • Thông báo tình hình cháy nổ trong nước và trên đại bàn, phân tích các nguyên nhân gây cháy, nổ;
  • Các văn bản quy phạm Pháp luật như: Luật PCCC, Nghị định 79/2014/NĐ-CP; Nghị định 46/2012/NĐ-CP; Nghị định 167/2013/NĐ-CP; Thông tư 66/TT- BCA;
  • Một số kiến thức cơ bản về chữa cháy và các biện pháp PCCC phù hợp với đặc điểm và tính chất hoạt động của cơ sở;
  • Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân đối với việc phòng cháy chữa cháy
  • Tính chất nguy hiểm của cháy, nổ xăng – dầu – khí hóa lỏng;
  • Các chất chữa cháy thông thường;
  • Hướng dẫn quy trình cứu chữa một vụ cháy;
  • Hướng dẫn kiểm tra, sử dụng các loại phương tiện PCCC được trang bị tại cơ sở;
  • Thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay;
  • Diễn tập giải quyết tình huống cháy cụ thể trong phương án chữa cháy tại cơ sở.

Học phòng cháy chữa cháy tại văn phòng công ty

Thực tập phòng cháy chữa cháy