TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH

VĂN HÓA CHẤN HƯNG Mang lại giá trị tốt nhất và sự hài lòng cho khách hàng. Phát triển trên nền tảng nguồn nhân lực với đạo đức, kỷ luật, tính chuyên nghiệp và tuân thủ chính sách / quy định của Công ty. Tạo ra một môi trường làm việc cởi mở và hài hòa, tôn trọng các ý tưởng cá nhân để mang lại công việc hiệu quả tốt nhất. CHẤN HƯNG PHÁT TRIỂN ĐỊNH HƯỚNG: Trở thành một nhóm đa ngành với các sản phẩm của riêng mình, dựa trên cốt lõi tam giác của Dịch vụ – Thương mại – Đầu tư. Dịch vụ Bảo trì và quay vòng cho các thiết bị công nghiệp và nhà máy. Dịch vụ Life Life: Sự cần thiết, Giáo dục, Y tế, Dịch vụ bảo mật. Thương mại Thiết bị và Vật liệu cho ngành Dầu khí, Điện và Xử lý nước. Sản phẩm có trình độ / công nghệ cao. Giải pháp kỹ thuật và công nghệ. Sản phẩm đặc biệt: Nhân sự, Thương hiệu và sản phẩm đến từ đầu tư riêng. Đầu tư Nông nghiệp Năng lượng mới Cảng biển

TẦM NHÌN CỦA CHÚNG TÔI: là xây dựng Tập đoàn Chấn Hưng mạnh mẽ với quy mô từ 300-400 nhân viên có thu nhập trung bình 1000 USD / tháng vào năm 2023. Chúng tôi muốn đóng góp hơn nữa trong việc cải thiện đời sống nhân viên và tăng GDP quốc gia. SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI: Tạo giá trị và đóng góp cho Cộng đồng và Xã hội thông qua đào tạo và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên cũng như tạo thêm việc làm cho mọi người. Tổ chức các sự kiện từ thiện để giúp đỡ người già cô đơn và gia đình nghèo. Chúng tôi ước rằng chúng tôi sẽ xây dựng ít nhất một ngôi nhà từ thiện mỗi năm.