Lễ khởi công cải tạo TBA 110kV Hoả Xa

Vào ngày 05/12/2020 đã diễn ra lễ khởi công công trình cải tạo TBA 110kV Hoả xa, tại Thích Quảng Đức, Q. Phú Nhuận, Tp HCM.

  • Phạm vi công việc: Cung cấp VTTB và xây lắp toàn trạm( ngoại trừ tủ trung thế 24kV)
  • Đại diện chủ đầu tư: Ban quản lý lưới điện cao thế TP HCM
  • Đại diện tư vấn giám sát: Công ty lưới điện cao thế TP HCM
  • Đơn vị thi công: Liên danh nhà thầu Chấn Hưng-LS Electric VietNam- Xây lắp điện 2.