Bọc mối nối

Mối nối hiện trường là khu vực mà hai mối nối ống gặp nhau và được hàn với nhau. Khu vực thép trần này phải được bảo vệ chống ăn mòn và cách nhiệt sau khi hàn và kiểm tra mối hàn để tránh tạo ra các vết hoặc điểm lạnh dễ bị ăn mòn trong đường ống hoặc kết cấu sản xuất dưới biển. Tính nhất quán và chất lượng của lớp phủ chung tại hiện trường là rất quan trọng đối với tính toàn vẹn của hệ thống lớp phủ của đường ống ngoài khơi. Chấn Hưng cung cấp giải pháp sơn phủ từ đầu đến cuối, bao gồm sơn phủ đường ống và mối nối hiện trường, đồng thời nâng cao năng lực vận hành và giảm tỷ lệ hoạt động tại hiện trường.

Mối nối hiện trường là khu vực mà hai mối nối ống gặp nhau và được hàn với nhau. Khu vực thép trần này phải được bảo vệ chống ăn mòn và cách nhiệt sau khi hàn và kiểm tra mối hàn để tránh tạo ra các vết hoặc điểm lạnh dễ bị ăn mòn trong đường ống hoặc kết cấu sản xuất dưới biển.

Tính nhất quán và chất lượng của lớp phủ chung tại hiện trường là rất quan trọng đối với tính toàn vẹn của hệ thống lớp phủ của đường ống ngoài khơi.

Chấn Hưng cung cấp giải pháp sơn phủ từ đầu đến cuối, bao gồm sơn phủ đường ống và mối nối hiện trường, đồng thời nâng cao năng lực vận hành và giảm tỷ lệ hoạt động tại hiện trường.