Cảng hàng hoá Chấn Hưng tại Nghi Sơn Thanh Hoá

  • Diện tích: 2,5 Hecta Trệt, Dài 150m.
  • Vốn: 12 Triệu USD.
  • Chủ đầu tư & thầu: Công ty cổ phần Chấn Hưng