Cung cấp cáp ngầm cao, trung và hạ thế

Các loại cáp ngầm thường dùng:

– Cáp hạ thế 0.6/1(1.2KV).
– Cáp chống cháy IEC 60331.
– Cáp chống bén cháy IEC 60332-1.
– Cáp ngầm trung thê 24kV.
– Cáp Cu/XLPE-220kV
– Cu/PVC 2 sqmm
– Cu/PVC 2.5 sqmm
– Cu/PVC 3.5 sqmm

Công ty cổ phần TM-DV-KT Chấn Hưng là đơn vị cung cấp các loại cáp đồng ngầm cho đường dây cao thế, trung thế, và hạ thế .

– Sản phẩm chính hãng, chuyên cung cấp cho công trình, dự án lớn

.