Cung cấp máy hàn và vật tư

Thương hiệu:

  • LINCONL
  • INE

 

 

Các sản phẩm máy hàn và phụ kiện máy hàn do Chấn Hưng cung cấp là sản phẩm chính hãng của các hãng máy hàn nổi tiếng thế giới.

LINCONL

INE

CÁC DỰ ÁN CHẤN HƯNG ĐÃ THỰC HIỆN:

STT TÊN HỢP ĐỒNG SỐ HỢP ĐỒNG KHÁCH HÀNG THỜI GIAN
1 Máy hàn bán tự động- hồ quang chìm 02.11.14/CH/MNV/2015 MỎ NEO VÀNG 2014
2 Máy hàn bán tự động- hồ quang chìm 63.14.15/HĐKT-2 PVCMS 2014
3 Cung cấp thiết bị hàn của trạm hàn tự động 13032015 PVCMS 2015
4 Mua mỏ hàn TIG 002ML/15-XL/CHANHUNG XNXL 2015
5 Cho thuê máy hàn 01/PVCPT-CH/2016 PVCPT 2016
6 Cung cấp máy hàn TIG 72/HĐKT/PVCPT-CH/2016  PVCPT 2016