Cung cấp miếng đệm- Gasket

  • Gioăng xoắn ốc
  • Gioăng kim loại
  • Khớp dạng vòng
  • Gioăng cách nhiệt
  • Gioăng Graphite Laminates
  • Gioăng PTFE…

Chúng tôi cung cấp vòng đệm từ các thương hiệu phổ biến hàng đầu như Klinger, Garlock, Valqua, Jeil E&S, JDV, Zuercher Technik, Greene Tweed và Seal Maker. Với nhiều loại gioăng như: Gioăng xoắn ốc, Gioăng kim loại, Khớp dạng vòng, Gioăng cách nhiệt, Gioăng Graphite Laminates, Gioăng PTFE…

CÁC DỰ ÁN CHẤN HƯNG ĐÃ THỰC HIỆN:

STT TÊN ĐƠN ĐẶT HÀNG SỐ ĐƠN ĐẶT HÀNG KHÁCH HÀNG THỜI GIAN
1 Đơn đặt hàng cung cấp miếng đệm cho Lọc hóa dầu Nghi Sơn PS/PO/120917/0094 NSRP 2017
2 Đơn đặt hàng cung cấp miếng đệm cho Lọc hóa dầu Nghi Sơn PS/PO/131117/0112 NSRP 2017
3 Đơn đặt hàng cung cấp miếng đệm cho Lọc hóa dầu Nghi Sơn PS/PO/291117/0117 NSRP 2017
4  Đơn đặt hàng cung cấp miếng đệm cho Lọc hóa dầu Nghi Sơn PS/PO/020118/0001 NSRP 2018
5 Đơn đặt hàng cung cấp miếng đệm cho Lọc hóa dầu Nghi Sơn PS/PO/030718/0081 NSRP 2018
6 Đơn đặt hàng cung cấp miếng đệm cho Lọc hóa dầu Nghi Sơn PS/PO/050118/0004 NSRP 2018
7 Đơn đặt hàng cung cấp miếng đệm cho Lọc hóa dầu Nghi Sơn PS/PO/100518/0052-Chan Hung NSRP 2018
8 Đơn đặt hàng cung cấp miếng đệm cho Lọc hóa dầu Nghi Sơn PS/PO/140518/0056-Chan Hung NSRP  2018