Cung cấp vật liệu cách nhiệt

Danh mục sản phẩm:

– Bông sợi khoáng cách nhiệt.
– Nhôm cuộn.
– Sợi cách nhiệt.
– Hỗn hợp làm kín mối nối SHC
– Tấm quấn bảo vệ chống ăn mòn- chất liệu cao su hỗn hợp

Công ty cổ phần TM-DV-KT Chấn Hưng là đơn vị cung cấp các loại vật liệu cách nhiệt.

– Sản phẩm chính hãng, chuyên cung cấp cho công trình, dự án lớn.

CÁC DỰ ÁN CHẤN HƯNG ĐÃ THỰC HIỆN:

STT TÊN HỢP ĐỒNG/ ĐƠN ĐẶT HÀNG SỐ HỢP ĐỒNG/ĐƠN ĐẶT HÀNG KHÁCH HÀNG THỜI GIAN
1 Sửa chữa cách nhiệt cụm Reformer 37/2016HDDV-TM/PVCFC-CHH PVCFC 2016
2 Đơn đặt hàng vật liệu cách nhiệt Lọc hóa dầu Nghi Sơn PS/PO280417/0014 NSRP 2017
3 Đơn đặt hàng vật liệu cách nhiệt Lọc hóa dầu Nghi Sơn PS/PO/051108/005 NSRP 2018