Dự án đại tu bảo dưỡng và chế tạo một phần cho máy bơm ly tâm nhiều giai đoạn, Liên minh Canada