Dự Án Đường ống khí Mỹ Xuân

  • Khách Hàng: GASTECH
  • Địa điểm: Bà Rịa Vũng Tàu
  • Thời gian: 2018 – 2019
  • Phạm vi công việc: Thiết kế, mua sắm, thi công đường ống dẫn khí Gas
  • Loại hợp đồng: EPC