Dự Án Multiphase Metter Skid

  • Khách hàng: Vietsov Petro
  • Địa điểm: Bà Rịa Vũng Tàu
  • Phạm vi công việc: Cung cấp hệ thống Multiphase metering