Gasket

  • Gioăng xoắn ốc
  • Gioăng kim loại
  • Khớp dạng vòng
  • Gioăng cách nhiệt
  • Gioăng Graphite Laminates
  • Gioăng PTFE…

Chúng tôi cung cấp vòng đệm từ các thương hiệu phổ biến hàng đầu như Klinger, Garlock, Valqua, Jeil E&S, JDV, Zuercher Technik, Greene Tweed và Seal Maker. Với nhiều loại gioăng như: Gioăng xoắn ốc, Gioăng kim loại, Khớp dạng vòng, Gioăng cách nhiệt, Gioăng Graphite Laminates, Gioăng PTFE…