Vật liệu chống ăn mòn

Chấn Hưng là đại diện độc quyền tại Đông Nam Á của POLYGUARD chuyên sản xuất vật liệu chống ăn mòn của Mỹ. Cùng với hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo nhân viên kỹ thuật Chấn Hưng cung cấp dịch vụ cán ống chống ăn mòn chuyên nghiệp đảm bảo uy tín, chất lượng và tiến độ dự án theo tiêu chuẩn quốc tế.