Trao học bổng Chấn Hưng cho Sinh viên Đại học Mỏ – Địa chất

Để khuyến khích tinh thần hiếu học của các sinh viên nghèo vượt khó của trường Đại Học Mỏ – Địa Chất Hà Nội – khoa Dầu Khí, công ty Chấn Hưng đã trích ra một phần lợi nhuận để tài trợ học bổng cho các sinh viên đạt kết quả xuất sắc tại lễ tổng kết năm học 2014 – 2015.

Đại diện công ty là Giám đốc Chấn Hưng – Ông Nguyễn Trọng Kiên đã trao 10 suất học bổng cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc.